Realizacje

_
R4
2012 – obsługa przebudowy drogi leśnej nr P 7-12 Skorodnicka
2013 – obsługa budowy chodnika w m. Świerże w ciągu drogi wojewódzkiej nr 816
2014 – obsługa budowy kanalizacji sanitarnej w m. Kuzawka, gm. Hanna
2015 – obsługa budowy stacji bazowej telefonii komórkowej z wieża antenową w m. Kołacze, gm. Stary Brus
2017 – 2018 obsługa budowy hali produkcyjnej (budynku stolarsko-tapicerskiego) o pow. 8000 m2 we Włodawie
2017 – 2019 obsługa budowy kanalizacji sanitarnej w m. Busówno, Busówno Kol., Kozia Góra, gm. Wierzbica
2018 – 2019 obsługa budowy kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie
2018 – 2019 obsługa budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DK12 od km 635+567.80 do km 639 + 308.80
2019 – budowa farmy słonecznej w m. Stanisławów, gm. Wola Uhruska
2020 - budowa budynku zakwaterowania osadzonych w Zakładzie Karnym we Włodawie
2022 - budowa dwóch wiat z koszami przyjęciowymi na zboże w Skierbieszowie, pow. zamojski.
2023 - budowa Gminnego Centrum Ratownicta w Woli Uhruskiej.
2023 - geodezyjna obsługa wymiany linii produkcyjnej w zakładzie firmy MEBLE WÓJCIK we Włodawie.
POZOSTAŁE