O Firmie

_
takiecos2

Firma Geo-Matt została założona w roku 2012 przez mgr inż. Mateusza Pruszkowskiego, absolwenta Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Siedziba firmy mieści się we Włodawie przy ulicy Jasnej 18. Nasz zespół składa się
z doświadczonych geodetów, z wyższym wykształceniem geodezyjnym.

Doświadczenie wypracowane na przestrzeni lat prowadzenia działalności umożliwia nam realizację najbardziej skomplikowanych prac geodezyjnych. Zajmujemy się wykonaniem map do celów projektowych, wytyczaniem budynków i budowli, geodezyjną obsługą budowy sieci uzbrojenia terenu, inwestycji drogowych oraz sporządzaniem geodezyjnych inwentaryzacji powykonawczych.

Zajmujemy się także pracami związanymi z szeroko rozumianym katastrem nieruchomości tj. wznawianiem znaków granicznych, wyznaczaniem punktów granicznych, ustalaniem przebiegu granic działek ewidencyjnych, podziałem nieruchomości, sporządzaniem map do celów prawnych, aktualizacją i modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

Posiadamy nowoczesny sprzęt amerykańskiej marki Trimble, który umożliwia nam realizację zadań w krótkim czasie z jednoczesnym zachowaniem wysokiej precyzji.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.